Politika ochrany súkromia

Aké osobné údaje získavame prostredníctvom našej webstránky?
Osobné údaje od vás získavame len v prípade, že ste sa zaregistrovali k odberu nášho newslettra, zaregistrovali sa na podujatie, kontaktovali nás (prostredníctvom kontaktného formuláru, e-mailom, telefonicky) alebo reagovali na inzerovanú pracovnú pozíciu. Pri registrácii alebo vyplnení kontaktného formuláru môžete byť vyzvaný, aby ste zadali vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a ďalšie údaje o spoločnosti, pozícii, záujmoch, text, CV a pod.

Naša spoločnosť využíva cookies za účelom sledovania návštevnosti jednotlivých stránok a vyhodnocovania správania návštevníkov, tak aby sme prispôsobili stránky užívateľským preferenciám. Našu webovú stránku si však viete prezerať aj v anonymite.

Ako využívame cookies?
Cookie je malý textový súbor, ktorý sa automaticky ukladá na váš počítač alebo iný nástroj prostredníctvom  internetového prehliadača (v prípade akceptácie). Súbor cookies umožňuje poskytovateľovi služieb rozpoznať váš prehliadač, získať a ukladať preferencie a ďalšie informácie.

Naša spoločnosť využíva cookies za účelom získavania agregovaných dát a vytvárania štatistiky o návštevách na stránke, čo nám umožňuje optimalizovať našu webovú stránku – jej obsah a štruktúru – a vytvoriť tak pre vás príjemnú užívateľskú skúsenosť. Prečítajte si viac o cookies a ako ich môžete nastaviť na našej webstránke.

Aké informácie získavame a prečo?
Získané informácie využívame, na nasledovné účely:

  • Skvalitnenie našich služieb
    Informácie, ktoré získavame nám umožňujú efektívnejšie reagovať na vaše požiadavky a poskytovať potrebnú podporu.
  • Zasielanie pravidelných informácií / e-mailov
    S vaším súhlasom môžeme na vami zadanú e-mailovú adresu posielať odborné newslettery, e-booky a iné odborné publikácie, informácie o nových produktoch a službách a pod.

Upozornenie týkajúce sa newsletterov: V prípade, ak už viac od nás nebudete chcieť dostávať novinky, máte kedykoľvek možnosť odhlásiť sa z odoberania noviniek prostredníctvom odkazu, ktorý nájdete na konci každého nami odoslaného newslettra.

Prístup tretej strany
Údaje, podľa ktorých by bolo možné návštevníkov webstránky identifikovať nepredávame, nevymieňame alebo inak neposkytujeme tretím stranám. To sa nevzťahuje na tretie strany, ktoré pre nás zabezpečujú služby súvisiace s prevádzkovaním našich webstránok, zabezpečovaním iných služieb pre klientov, pokiaľ tieto strany súhlasia s tým, že budú citlivé informácie spracovávať a uchovávať ako dôverné. Máme povinnosť sprístupniť vaše informácie tretím stranám, ak sa domnievame, že uverejnenie je potrebné z hľadiska dodržiavania zákonov, presadzovania pravidiel našich stránok alebo ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti iných. Údaje, ktorými sa návštevníci nedajú identifikovať, však môžu byť sprístupnené iným stranám na účely marketingu, reklamy a pod. Prečítajte si aj naše pravidlá pre cookies.

Rešpektujeme vaše práva – prehlásenie k GDPR
Využívaním našej webstránky alebo kontaktovaním našej firmy, vyjadrujete súhlas s našou Politikou ochrany súkromia. Máte však možnosť spravovať informácie, ktoré uchovávame, preto v prípade, že si želáte upraviť alebo vymazať vaše údaje, máte kedykoľvek možnosť:

  • odhlásiť sa z odoberania newslettrov prostredníctvom odkazu a inštrukcií, ktoré nájdete na konci každého nami odoslaného e-mailu,
  • kontaktovať osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: Róbert Kovács, gdpr@zephiros.sk.

Viac informácií o vašich právach, legislatíve, z ktorej vychádzame pri spracovávaní osobných údajov, rozsahu, doby uloženia a ďalšie dôležité informácie nájdete v našom prehlásení k GDPR.