Samozrejme sa môže stať, že se niekde vyskytne chyba. Aby sme však ich vzniku predišli, vyžadujeme čo najpresnejšiu špecifikáciu Vašich požiadaviek.
Reklamáciu si môžete uplatniť osobne, telefonicky, e-mailom alebo poštou.

Nie je možné uplatniť si reklamáciu spôsobenú dodaním nekorektných tlačových dát. To platí spravidla pre tlačoviny:

  • kde bol použitý farebný model RGB namiesto CMYK,
  • došlo k zámene alebo chybe pri miešaní použitej farby,
  • boli použité fonty, ktoré nie sú pevnou súčasťou dokumentu,
  • v dokumente boli použité fotografie s nízkym rozlíšením.

Drobné farebné odchýlky nie sú považované za chybu. To platí aj pre farebné odchýlky od predchádzajúcej zákazky vytlačenej u nás v minulosti. Pokiaľ chcete mať absolútnu istotu, že farebnosť bude presne dodržaná, je potrebné schváliť náhľad tlače.

Odchýlky od tlačovej kvality pri neštandardných materiáloch nemôžu byť dôvodom reklamácie, pokiaľ budete na vznik týchto odchýliek vopred upozornení.

Aj v prípade niekoľko málo reklamácií, ktoré riešime, zákazník napokon vždy odchádza spokojný.