fbpx

Grafická príprava

Od deväťdesiatych rokov minulého storočia, kedy naše centrum digitálnej tlače začalo pôsobiť na slovenskom trhu, prešla oblasť prípravy korektných dátových podkladov pre tlač veľkými zmenami a zjednodušením. Stále však v tejto oblasti číhajú nástrahy, s prekonaním ktorých Vám radi poradíme a pomôžeme.

Zameriavame sa na kontrolu, úpravu, lokalizáciu, doplnenie, periodickú aktualizáciu a zálohovanie Vašich zdrojových dát. Vaše dáta skontrolujeme a poradíme sa spoločne ako ich upraviť tak, aby tlačový výsledok bol najlepší možný. Pracujeme so všetkými bežne používanými grafickými softvérmi a naši grafici sú skutoční matadori vo svojom obore.

Grafici nášho centra digitálnej tlače pre vás pripravia ale aj úplne nové grafické návrhy vašich vizitiek, pozvánok, letákov, prianí, oznámení, plagátov, etikiet a samolepiek, katalógov, výročných správ či jedálnych lístkov a kalendárov. Proste čohokoľvek, čo potrebujete do svojej firemnej výbavy.

Sme odborníci na prípravu personalizovaných tlačovín, vrátane tvorby databáz. Či už sú to adresné pozvánky a iné tlačoviny na meno, číslované vstupenky a tlačoviny s množstvom variabliných dát. Čo kus to originál. Poradíme Vám tiež či a aké ochranné prvky použiť v konkrétnom prípade.

Konzultuje smelo s pracovníkmi nášho centra digitálnej tlače Vaše tlačové zámery. Ste vítaní so svojimi predstavami, nápadmi a potrebami. My sme tu od toho, aby sme im dali konkrétnu podobu.