fbpx

Referencie

Vážená pani Silvia Kovácsová, dovoľte nám, aby sme sa Vám poďakovali za sponzorské príspevky vo forme tlače plagátov na Radničkine trhy, ktoré sa konali v dňoch 20. a 21. septembra 2013 na Primaciálnom námestí v Bratislave. Vážime si Váš pozitívny prístup a záujem o ľudí so zdravotným postihnutím. Veríme, že Vás naša filozofia integrácie zdravotne postihnutých ľudí do spoločnosti oslovila a aj Vy prispejete k jej ďalšiemu šíreniu. Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
PhDr. Viera Záhorcová, PhD., štatutárny zástupca OZ Inklúzia