Vízie roku 2030…

  Žijeme vo svete vízií. Asi nám to ostalo z dôb, keď nám Polárka určovala smer nášho putovania. Časy sa síce zmenili a s nimi aj navigačné technológie, ale naša potreba poznať smer vývoja a podvedomé odmietanie chaosu ako základnej hybnej sily, nám ostalo. Bolo by zvláštne, keby sa práve tlačiarenský priemysel, v posledných rokoch zmietaný obavami o svoju budúcnosť v súvislosti z razantným nástupom digitalizácie, ochudobnil o možnosť premýšľať týmto niekedy ukľudňujúcim, inokedy znepokojujúcim, ale vždy invenčným futurologickým štýlom.

  Asociácia tlačiarenského a papierenského priemyslu pôsobiaca pod hlavičkou VDMA1 sa preto rozhodla vytvoriť iniciatívu PRINT 2030. V rámci tejto platformy si spoločne niekoľko desiatok odborníkov, ktorí majú na starosti strategické rozhodovanie, spoločne s frekventantmi štuttgartskej Univerzity mediálnych štúdií, v priebehu strategických workshopov kládlo otázky spojené s budúcnosťou polygrafického a papierenského priemyslu. Cieľom je načrtnúť základný smer, kam napriamiť budúce aktivity. Štruktúru diskusie a jej vyhodnotenie má na starosti tým futurológov2.

  K čomu sa zatiaľ dopracovali? Výsledky zatiaľ neboli zverejnené, ale kusé informácie prezentovali tvorcovia stratégie na stránkách düsseldorfskej Drupy. Údajne môžeme do budúcnosti hľadieť sebavedomo. Stále častejšie sa skloňuje spojenie „printed eletronics“, v podstate tlač materiálov a komponentov do elektronických zariadení, ďalej potom trojdimenzionálna tlač spoločne s farebnou povrchovou úpravou, tlač na špeciálne nepapierové materiály a použitie inteligentných farieb a tonerov so špeciálnymi vlastnosťami. A samozrejme leitmotívom ostáva konvergencia celého polygrafického odvetvia smerom k digitálnemu svetu.

  Tak uvidíme, či sa futurológovia trafia do čierneho a naplnia sa ich vízie. Keď dnes čítame, ako si v 60.rokoch ľudia predstavovali život na prelome storočí, vylúdi to často na našich tvárach úsmev. Tak rýchlo to predsa len nešlo. Že ale polygrafia v roku 2030 bude iná, než ju vnímame dnes, na tom sa asi zhodneme všetci.


  1 VDMA je združenie nemeckého priemyslu zastupujúce viac ako 3 100 členov a jedným z najväčších priemyselných združení v Európe. Súčasné nosné témy ich činnosti sú: „Myslieť a jednať spoločne“, „Budúcnosť podnikania“, „Technika a ľudia“ a „Európa a svet“

  2 sk.wikipedia.org/wiki/Futurol%C3%B3gia