QR kód ako obchodná príležitosť

  QR kód je dvojrozmerný štvorcový čiarový kód, do ktorého môžete uložiť akékoľvek zakódované údaje. Čoraz častejšie sa objavuje na obaloch a etiketách výrobkov, letákoch, plagátoch, billboardoch, ale aj na vizitkách, čím im dáva digitálny rozmer. Táto technológia umožňuje pohodlný spôsob prepojenia skutočných predmetov s mobilnými webovými službami a aplikáciami pomocou smartfónov.

  QR kód, Zdroj: flickr / ken kwan

  Spoznajte 9 najrozšírenejších typov QR kódov

  Každý typ QR kódu má svoje špecifiká. Po jeho oskenovaní telefónom vyvolá v obslužnej aplikácii iný typ akcie. Výberom vhodného typu QR kódu môžete výrazne ovplyvniť interakciu publika a zvýšiť tak efektivitu vášho mobilného marketingové úsilia. Pre účely reklamných agentúr a marketingových profesionálov napríklad existujú riešenia, ktoré umožňujú sledovať aj štatistiky skenovaní QR kódu vrátane údajov o polohe, kde bol kód načítaný.

  URL – nesie zakódovanú URL adresu (perfektný spôsob ako dostať nových návštevníkov na vhodne upravenú landing page)
  Hovor – obsahuje zakódované telefónne číslo, po naskenovaní umožňuje jedným kliknutím začať hovor
  Text – kódovaný text, ktorý môže mať dĺžku cca. 300 znakov (viac sa neodporúča pre problém s dekódovaním dlhšieho textu)
  VCard – zakódovaná vizitka môže obsahovať meno, priezvisko, titul, firmu, ulicu, mesto, PSČ, mesto, krajinu, názov firmy, firemný a súkromný e-mail, telefón (súkromný, firemný a mobil), URL adresu webu, prípadne ďalšie informácie kontaktu
  SMS – zakódovaný text SMS správy a telefónne číslo, na ktoré má byť správa odoslaná
  E-mail – zakódovaná e-mailová správa vrátane predmetu a adresy príjemcu
  Geolokácia – zakódované súradnice polohy (zemepisná šírka a dĺžka)
  Udalosť – zakódované informácie o udalosti – popis udalosti, čas začiatku a konca, časové pásmo
  WiFi – obsahuje zakódované údaje potrebné pre prístup na WiFi hotspot

  Ako môžete využiť potenciál QR kódov pre vaše podnikanie?

  Pripravili sme pre vás niekoľko tipov, kam môžete váš QR kód umiestniť:

  Vizitky – perfektný spôsob, ako umožniť jednoduchý import vašich kontaktných informácií vo formáte VCard.
  Letáky, plagáty – nasmerujte ľudí cez QR kód na stránku propagovaného produktu, pripravenú špeciálne pre tento účel. Nepotrebujete ústrižok, aby zákazník dostal zľavu a vy spätnú väzbu.
  Inzeráty v novinách a časopisoch – vtiahnite publikum do deja a zjednodušte mu objavovanie ďalších informácií.
  Etikety, obal výrobkov – oskenovaním kódu sa môžete zákazníkovi sprístupniť informácie o použití, návod na inštaláciu produktu, video prehliadku, záručné podmienky, informácie o príslušenstve alebo aktuálnych zľavách atď.
  Visačky, menovky – k logu vašej firmy, svojmu menu a fotografii pridajte aj QR kód – pre prípad, že nebudete mať poruke vizitku.
  Vzorky produktov – zákazníci môžu oskenovaním kódu získať ďalšie informácie o produkte a miestach predaja, prístup k videám alebo akciovú ponuku.
  Umelecké predmety a diela – jednoduché sprístupnenie ďalších informácií a zvláštnych detailov o umeleckom diele a umelcovi.

  Niekedy nie je jednoduché nájsť vhodné miesto na umiestnenie QR kódu. Existuje však niekoľko možností, ako integrovať QR kód do vášho dizajnu. Používajte grafické prvky, ktoré pôsobia harmonicky so vzorom QR kódu. Do určitej miery môžete upraviť aj samotný QR kód tak, aby do grafického návrhu čo najlepšie vizuálne „zapadol“ – napríklad zmenou farby matrice. Vždy ale dbajte na vysoký kontrast medzi kódom a pozadím. Nebojte sa experimentovať a v exkluzívnych materiáloch využite svoju kreativitu a dostupné technológie. Nechajte QR kód vyniknúť napríklad použitím UV laku, razby alebo výseku laserom.

  Veľkosť QR kódu a jeho čitateľnosť

  Pri návrhu vizuálneho rozloženia grafiky počítajte s plochou potrebnou pre QR kód. Aby nenastával problém s čítaním kódu, berte do úvahy vzdialenosť, z akej bude pravdepodobne skenovaný. Aby bol QR kód dobre čitateľný z 5 metrov, skutočná veľkosť vytlačeného kódu by mala byť 50 cm (veľkosť QR kódu = vzdialenosť medzi QR kódom a čítacím zariadením / 10).

  Minimálna odporúčaná veľkosť pre bezproblémové skenovanie QR kódu je 3 cm. Pri tejto veľkosti by nemal byť problém so skenovaním aj staršími modelmi smartfónov, ktoré nemajú automatické zaostrovanie. Pokojne však vyskúšajte kód zmenšovať až do momentu, kým jeho obsah už nebude možné dekódovať. Skôr, ako však pošlete tlačové dáta do tlačiarne, vytlačte si náhľad tlačoviny v reálnej veľkosti a overte si čitateľnosť vášho kódu viacerými typmi telefónov.

  Odlíšte sa

  Každý QR kód obsahuje aj opravné sekvencie, ktoré sa používajú na korekciu chýb. Ak je teda niektorá časť matrice nesprávne dekódovaná, opravné sekvencie zabezpečia ich správnu interpretáciu. Vynechaním opravných sekvencií síce narastie pravdepodobnosť nesprávneho dekódovania, ale získate tak nový kreatívny priestor. Napríklad pre vaše logo, ktoré sa tak stane súčasťou QR kódu.

  Zapnite turbo

  Aj keď by sa mohlo zdať, že nebude problém dosiahnuť, aby zákazník zameral objektív telefónu na QR kód, nie je to až tak jednoduché. Človek je od prírody tvor lenivý. Aby prekonal svoju lenivosť, „vytiahol“ smartfón a kód oskenoval, dajte mu najavo, že to od neho očakávate. Skúste ho správne motivovať. Napríklad originálnou a nápaditou výzvou k akcii.

  Ak chcete nasmerovať zákazníkov na vaše stránky, uistite sa, že sú optimalizované na zobrazenie v mobilných zariadeniach. Najlepší výkon kampane získate, keď na vašom webe pripravíte landing page (vstupnú stránku) pripravenú na mieru, špeciálne pre tento účel. V opačnom prípade sa zrejme vaša snaha minie účinku.

  Vlastný QR kód si môžete vygenerovať napríklad na goqr.me.

  Zdroj foto: flickr / ken kwan