fbpx

Najčastejšie používané formáty a rozmery dokumentov

V našich podmienkach najčastejšie používané formáty papiera spĺňajú medzinárodný štandard ISO 216 (na Slovensku norma STN EN ISO 216).

Štandard definuje tri najpoužívanejšie rady formátov. Ich označenie pozostáva z písmena nasledovaného číslicou. Základný formát je rady A, rozširujúci formát rady B a C, používaný predovšetkým pre obálky a obaly, pričom rad C môže byť vložený do radu B rovnakej formátovej skupiny.

formaty-skupiny-A

Rozmery papiera podľa ISO 216

Rada A
Rada B
Rada C
A0
84,1 × 118,9 mm
B0
100,0 × 141,4 mm
C0
91,7 × 129,7 mm
A1
54,9 × 84,1 mm
B1
70,7 × 100,0 mm
C1
64,8 × 91,7 mm
A2
42,0 × 59,4 mm
B2
50,0 × 70,7 mm
C2
45,8 × 64,8 mm
A3
29,7 × 42,0 mm
B3
35,3 × 50,0 mm
C3
32,4 × 45,8 mm
A4
21,0 × 29,7 mm
B4
25,0 × 35,3 mm
C4
22,9 × 32,4 mm
A5
14,8 × 21,0 mm
B5
17,6 × 25,0 mm
C5
16,2 × 22,9 mm
A6
10,5 × 14,8 mm
B6
12,5 × 17,6 mm
C6
11,4 × 16,2 mm
A7
7,4 × 10,5 mm
B7
8,8 × 12,5 mm
C7
8,1 × 11,4 mm
A8
5,2 × 7,4 mm
B8
6,2 × 8,8 mm
C8
5,7 × 8,1 mm
A9
3,7 × 5,2 mm
B9
4,4 × 6,2 mm
C9
4,0 × 5,7 mm
A10
2,6 × 3,7 mm
B10
3,1 × 4,4 mm
C10
2,8 × 4,0 mm