Väzba V1

    Mäkká väzba V1 je najpoužívanejším druhom mäkkej väzby. Vyrába sa vkladaním knižných zložiek (do seba). Knižný blok sa pri použití hrubšieho papiera vkladá do raz ryhovanej obálky a na v chrbáte sa zošije drôtenými sponami na zošívačke alebo niťami na šijacom stroji po celej dĺžke chrbáta. Nakoniec je potrebné blok orezať z troch strán. Aby bolo možné tlačoviny zavesiť do šanónov, je možné použiť špeciálne spony s okom. Pre knižnú väzbu V1 je maximálny rozsah pri papieri plošnej hmotnosti do 70 g/m2 najviac 60 listov (120 strán), nad 70 g/m2 najviac 44 listov (88 strán).