Safe zóna

    Plocha pri okraji dokumentu, kam by nemali zasahovať žiadne dôležité prvky ako texty sa nazýva safe zóna. Tak ako môže pri oreze nastať posun smerom von, môže nastať aj smerom dnu. V takom prípade môže byť odrezaná časť grafiky alebo textu.

    Safe zóna zvyčajne býva, podobne ako spadávka, 3 mm. Avšak nie smerom von nad čistý formát, ale smerom dovnútra.