Personalizácia tlačovín

    Personalizácia je spôsob, ako hromadne prispôsobiť dokumenty ako vizitky, formuláre, upomienky, zloženky, zmluvy, sprievodné listy, podľa toho, pre koho sú určené. Personalizácia sa môže týkať textových alebo obrazových informácií. Personalizácia môže byť realizovaná na pozícii vrámci dokumentu, tak pri čiernobielej, ako aj pri farebnej tlači na zvolený druh média do formátu SRA3.

    Variabilné údaje z databázy je možné s vysokou presnosťou a rýchlosťou tlačiť na obálky, kartón, fólie alebo ďalšie médiá a to aj štvorfarebne.