Orezové značky

    Orezové značky označujú miesto, kde má byť dokument orezaný. Profesionálny grafické nástroje umožňujú do dokumentov pridávať orezové značky automaticky, ináč je potrebné ich vložiť manuálne. Preto je dôležité umiestniť orezové značky tak, aby nezasahovali do orezaného formátu. Tieto značky tiež označujú aj výsledný – čistý formát dokumentu.