Ofsetová tlač

    Ofsetová technológia tlače je založená na princípe postupného nanášania tekutých farieb, známa takmer v nezmenenej podobe už viac ako sto rokov. Farebný obraz sa rozdelí na dve a viac dosiek (plochých alebo valcových), z ktorých každá je nositeľom jednej farebnej súčasti obrazu. Najčastejšie sa postupne sútlačou nanášajú 4 farby – farebný model CMYK, ktoré spolu vytvoria požadovaný obraz.

    Ofset je technológia nepriamej tlače, pretože z tlačovej platne sa najprv obraz prenáša na pogumovaný valec, a až neho sa následne obraz prenáša na papier. Ofsetom je možné tlačiť jemné detaily aj na menej kvalitný papier.