Kníhtlač

    Kníhtlač je spôsob mechanického rozmnožovania texte alebo obrazy produkujúci rovnaké kópie tlačou z výšky. Začiatky jeho masového používania na tlač kníh spadajú na prelom rokov 1447-48. Vynález spočíval v zdokonalení procesu sadzby skladanej zo sériovo odlievaných tlačových písmen zo zliatiny cínu, olova a antimonu – literiny. Vynálezcom technológie mechanickej tlače pomocou mechanických liter bol Johannes Guttenberg.