Hárková tlač

    Digitálna alebo ofsetová tlač realizovaná na jednotlivé hárky papiera. Digitálne produkčné stroje dosahujú veľmi vysokú produkčnú rýchlosť na úrovni 60 strán formátu A4 za minútu a viac. Maximálny formát používaný pri digitálnej hárkovej tlači je SRA3. Umožňuje tlač dokumentov čistého formátu A3 so spadávkou.