DTP

    DTP je skratka anglického termínu desktop publishing. Jedná sa o tvorbu (sadzbu) tlačového dokumentu za pomoci počítača. Na to, aby mohol DTP dokument vzniknúť, je potrebné okrem počítača aj obsluhu – grafika alebo DPT operátora a tiež počítačového programu, v ktorom sa tvorba alebo úprava tlačových dokumentov realizuje (napr. komerčný softvér QuarkXpress, Adobe InDesign alebo open source softvér Scribus).

    Samotná sadzba dokumentu spočíva vo vkladaní textov a obrázkov na stránky a ich úpravách. Väčšinou sa v programoch s dokumentmi pracuje v režime WYSIWIG.