Digitálna tlač

    Digitálna tlač je tlačová technológia, pri ktorej sú tlačové dáta prenášané do tlačiarne v digitálnej podobe. Tým sa znižuje možnosť vzniku chýb v prípravnej fáze a zároveň sa tým znižujú fixné náklady na tlač, čo má vplyv aj na výslednú cenu tlačovín. Digitálnu tlač realizujeme na veľkej špičkovej štvorfarebnej laserovej tlačiarni s celou radou prídavných jednotiek, zásobníkov a finišerov. Plné farebné rozlíšenie tlače až 1200 x 1200 dpi pri 8 bitovej farebnej hĺbke s možnosťou vyhladzovania nám umožňuje tlačiť v brilantnej kvalite.

    Technológia digitálnej tlače je vhodná hlavne pre tlač menších nákladov. Veľkou výhodou digitálnej tlače je možnosť vytlačiť každý výtlačok iný. Keďže pri digitálnej tlači nie je potrebný osvit, odpadajú náklady na predtlačovú prípravu a tiež sa výrazne zrýchli zaradenie zákazky do výrobného procesu.