fbpx

FAQ – Často kladené otázky

Aký je rozdiel medzi digitálnou a ofsetovou tlačou?

Ofsetová technológia tlače je založená na princípe postupného nanášania špeciálnych tekutých farieb. Farebný obraz sa rozdelí na dve a viac dosiek (plochých alebo valcových), z ktorých každá je nositeľom jednej farebnej súčasti obrazu. Najčastejšie sa postupne sútlačou nanášajú 4 farby – farebný model CMYK, ktoré spolu vytvoria požadovaný obraz. Ofsetová tlač je vysoko kvalitná a umožňuje tlačiť jemné detaily aj na menej kvalitný papier, avšak rentabilná je pri väčších nákladoch.

Digitálna tlač na druhej strane na plnofarenbú tlač vo farebnom modeli CMYK používa toner. Výhoda digitálnej tlače je, že pre malé objemy je oveľa výhodnejšia. Digitálna tlač je rýchlejšia, pretože je možné s tlačou začať okamžite a po vytlačení výtlačky nemusia schnúť. Digitálna tlač má tiež výhodu, že umožňuje na mieru prispôsobiť každý výtlačok podľa požiadaviek klienta.

Vo všeobecnosti platí, že väčšie náklady sú vhodnejšie pre ofsetovú tlač a menšie tlačové úlohy sú vhodnejšie pre digitálnej tlač. Pre digitálnu tlač sú tiež vhodnejšie zákazky, ktoré je potrebné dodať v expresne. Samozrejme existujú aj výnimky z pravidla a preto sa radšej s nami poraďte.

Príprava dát pre tlač

Súbor s podkladmi pre tlač musí byť vystredený na podklade. Pokiaľ chcte tlačiť viacstranové dokumenty rovnakého rozmeru, je lepšie dodať ich v jednom súbore. Najvhodnejším formátom pre tlačové dáta je PDF. Pri exporte do PDF majte na pamäti, že je potrebné výstupné PDF nastaviť na PREPRESS kvalitu. Pri tvorbe tlačových podkladov používajte farebný model CMYK, nie RGB. Tlačoviny nie je potrebné vyraďovať na hárok, vyradíme si ich sami.

Papier a ostatné materiály máme spravidla vo formáte SRA3 (320 × 450 mm), no vieme spracovať aj iné formáty. Preto je vhodné si možnosť realizácie overiť.

Čítať celý článok »

Ako zadať tlač?

Podklady môžete posielať e-mailom, nahrať na naše FTP, alebo napríklad cez úschovňu. Zrozumiteľne súbory pomenujte a doplňte presnou špecifikáciou:

  • názov zákazky
  • názvy súborov a ich umiestnenie
  • výsledný formát alebo rozmer v mm
  • farebnosť tlače, či ide o jednostrannú alebo obojstrannú tlač
  • náklad
  • gramáž a druh papiera
  • knihárske spracovanie

V závislosti od veľkosti nákladu, zložitosti knihárskych a dokončovacích prác sme schopní Vaše zákazky realizovať v priebehu daného dňa. Jednoduché zákazky spravidla dodávame do 24 hodín od objednania tlače a prijatia podkladov.

Čítať celý článok »

Čo je to spadávka?

Spadávka je presah grafiky dokumentu za okraje požadovaného výstupného formátu. Používa sa z dôvodu, aby na okrajoch neostávali biele nepotlačené plochy, ktoré by mohli vzniknúť nepresnosťami pri tlači alebo oreze na presný formát alebo pri knihárskom spracovaní. Nepresnosť môže tiež vznikať pri obojstrannej tlači, kedy jedna strana nesedí presne na druhú a vznikne posun o 1 - 2 mm. Z tohto dôvodu sa používa spadávka všade, kde grafika zasahuje až k okraju dokumentu. Spravidla používame spadávku 3 mm.

V akom formáte posielať tlačové podklady?

Najvhodnejším formátom pre tlačové dáta je PDF. Pri exporte do PDF majte na pamäti, že je potrebné výstupné PDF nastaviť na PREPRESS kvalitu. Pri tvorbe tlačových podkladov používajte farebný model CMYK, nie RGB. Tlačoviny nie je potrebné vyraďovať na hárok, vyradíme si ich sami.

Najčastejšie používané formáty a rozmery dokumentov

V našich podmienkach najčastejšie používané formáty papiera spĺňajú medzinárodný štandard ISO 216 (na Slovensku norma STN EN ISO 216).

Štandard definuje tri najpoužívanejšie rady formátov. Ich označenie pozostáva z písmena nasledovaného číslicou. Základný formát je rady A, rozširujúci formát rady B a C, používaný predovšetkým pre obálky a obaly, pričom rad C môže byť vložený do radu B rovnakej formátovej skupiny.

Čítať celý článok »

Reklamácie

Samozrejme sa môže stať, že se niekde vyskytne chyba. Aby sme však ich vzniku predišli, vyžadujeme čo najpresnejšiu špecifikáciu Vašich požiadaviek. Reklamáciu si môžete uplatniť osobne, telefonicky, e-mailom alebo poštou.

Čítať celý článok »